Prawne aspekty współwłasności w obrocie nieruchomościami. Teoria i praktyka.