Rewolucja w planowaniu przestrzennym, w tym nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym stała się faktem.
Szkolenie z rodzaju „must have”. Jeśli jesteś inwestorem, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami albo po prostu planujesz zakup działki lub budowę domu, powinieneś znać nowe zasady funkcjonowania aktów planowania przestrzennego, w tym wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Termin: 5.12.2023r.
Miejsce: szkolenie on-line.
Godziny szkolenia: 9.00-14.00.
Cena: 330 zł za 5 godzin intensywnego, wartościowego szkolenia.

Nowe przepisy weszły w życie 24 września i obecnie jesteśmy w okresie przejściowym, w którym część przepisów obowiązuje, a część czeka na wejście w życie.
Gminy są w trakcie uchwalania planów ogólnych, co determinuje procedurę wydawania decyzji W-Z.
Na szkoleniu zostaną omówione zmiany systemu planowania przestrzennego w prosty, jasny i przejrzysty sposób. Szkolenie ma aspekt praktyczny- nie jest to czytanie nowych definicji, a pokazanie zmian w ujęciu całościowym i istotnym dla osób na co dzień zajmujących się pozyskiwaniem oraz sprzedażą gruntów, inwestycjami w grunty,  procesem budowlanym.

Omówione zostaną w szczególności nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w tym konieczne kroki, które należy przedsięwziąć w okresie przejściowym, aby zdążyć przed wejściem w życie kolejnych przepisów. Zwrócę uwagę na działania, które należy podjąć w związku z procesem uchwalania planów ogólnych gminy. Podpowiem, co zrobić, aby posiadając bank ziemi nie przegapić ważnych ustaleń mogących prowadzić do zmiany przeznaczenia gruntów.

Przy okazji będzie to powtórka wiedzy na temat zasad wydawana decyzji o warunkach zabudowy i funkcjonowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Program szkolenia 

 1. Jak system planowania przestrzennego funkcjonował przed nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Rewolucyjne zmiany w systemie planowania przestrzennego.
 3. Co dalej ze studium uwarunkowań? 
 4. Plan ogólny gminy- nowe narzędzie determinujące wydawanie decyzji W-Z.
 5. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy-  przesłanki, terminy obowiązywania decyzji, przepisy przejściowe, kto zyskał, a kto stracił.
 6. Procedura wydawania decyzji W-Z- oś czasu, wg jakich przepisów wydawane są decyzje W-Z w okresie przejściowym.
 7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – czy będą uchwalane od początku, jakie zmiany nastąpią?
 8. Nowa procedura planistyczna.
 9. Nowe i uproszczone zasady uchwalania MPZP.
 10. Zintegrowany plan inwestycyjny- nowe narzędzie planistyczne dla inwestorów. Co dalej z lex deweloper?
 11. Renta planistyczna- co się zmieni?
 12. Rejestr Urbanistyczny- doskonałe narzędzie pracy pośredników i inwestorów. Kiedy będzie można z niego skorzystać?
 13. Terminy wprowadzania zmian.
 14. Zmiany w pozostałych ustawach, w tym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
 15. Czas na zadawanie pytań i dyskusję – również w trakcie szkolenia.

Kto poprowadzi dla Was szkolenie:
Radca prawny Ewa Klos-Rychter- radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od ponad 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami, aktualnie członek Komisji ds. Skarg przy PFRN. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

Regulamin szkoleń:  https://szkolenianieruchomosci.pl/regulamin-szkolen/
Link wraz z materiałami szkoleniowymi otrzymają Państwo 2 dni robocze przed terminem szkolenia.