Umowy najmu lokalu mieszkalnego - warsztaty. W cenie kompleksowy wzór umowy najmu okazjonalnego i standardowego.

Zapraszamy na wakacyjną edycję prestiżowych warsztatów z umów najmu okazjonalnego ze specjalistką z zakresu prawa nieruchomości i wieloletnim praktykiem
– radcą prawnym Ewą Klos-Rychter. Wyjątkowo przygotowujemy je w wersji on-line, dla wszystkich tych, którym do Wrocławia, gdzie standardowo się odbywają, jest nie po drodze.

Termin: 30.07.2024 r. godz. 9:00-16:15.

Miejsce: online.

Czas warsztatów: 7 godzin zegarowych (w tym trzy przerwy po 15 min.).  Ostatnie 15 minut warsztatów przeznaczone jest na swobodną dyskusję z uczestnikami i odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Cena: 1.100 zł

Cena zawiera: udział w warsztatach on-line, elektroniczny certyfikat, wzór umowy najmu okazjonalnego i standardowego w wersji edytowalnej.

Opiekun szkolenia: Anna Libner, tel. 668 831 406, e-mail: szkolenia@eklos.pl

Dla kogo?

Jest to idealne szkolenie dla inwestorów, właścicieli mieszkań zakupionych na wynajem, podmiotów zarządzających najmem, pośredników zajmującym się wynajmem lokali mieszkalnych.

Na warsztatach dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić umowę najmu okazjonalnego oraz najmu standardowego z maksymalnym zabezpieczeniem interesów właściciela lokalu.

Szczególna uwagę skupimy na umowie najmu okazjonalnego.

Otrzymasz wzór umowy najmu okazjonalnego oraz standardowego z praktycznymi wskazówkami co do ich wypełnienia i możliwością natychmiastowego wykorzystania.

Będziemy pracować na konkretnej umowie najmu-najmu okazjonalnego.

Krok po kroku wytłumaczę, skąd się biorą proponowane zapisy, dlaczego te, a nie inne i jak prawidłowo zabezpieczyć interesy właściciela lokalu.

Wskażę na różnice między umową najmu okazjonalnego i standardowego i precyzyjnie odpowiem na pytanie, dlaczego warto podpisywać najem okazjonalny.

Przy tych konkretnych warsztatach ilość miejsc jest ograniczona-pracujemy w małych, kameralnych grupach, nawet on-line.

Zalety szkolenia:

– prowadząca jest doświadczonym prawnikiem i negocjatorem umów najmu,

– mała grupa zapewni możliwość dyskusji i odpowiedzi na nurtujące problemy,

– szkolenie ma aspekt praktyczny, bez zbędnej teorii,

– cel – przygotowanie uczestników do samodzielnego i świadomego podpisywania umów najmu oraz dostosowywania ich do potrzeb właścicieli mieszkań.

Program szkolenia:

 1. Rodzaje umów najmu, wskazanie różnic, zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa najmu standardowego, najmu okazjonalnego, instytucjonalnego- praktyczne różnice.
 2. Zasadnicze cechy umowy najmu, forma umowy najmu i czas jej trwania. Umowy zawierane na czas oznaczony.
 3. Prawidłowe określenie stron – podstawa możliwości dochodzenia roszczeń- oznaczenie najemców będących małżeństwem, parą, rodziną z dziećmi, firmą.
 4. Ustawa o ochronie praw lokatorów – dlaczego tak jej nie lubimy. Jak wyjść spod obowiązywania ustawy o ochronie praw lokatorów.
 5. Jak prawidłowo podpisać umowę najmu okazjonalnego/instytucjonalnego – krok po kroku, najczęstsze pytania dotyczące umowy najmu okazjonalnego. Eksmisja lokatorów przy umowie najmu okazjonalnego.
 6. Zakres praw i obowiązków stron umowy najmu, czyli co można, a czego nie można wymagać od wynajmującego i najemcy.
 7. Kluczowe zapisy umowy najmu
 •  czynsz – określenie wysokości, sposoby rozliczania opłat eksploatacyjnych, odsetki za nieterminową zapłatę, sposoby podwyższania czynszu,
 • kaucja – co tak naprawdę zabezpiecza, sposoby waloryzacji,
 • możliwości wypowiedzenia umowy najmu,
 • rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę,
 • wydanie lokalu,
 • rękojmia za wady lokalu,
 • podnajem lokalu.

        8. Zwrot lokalu – jak w praktyce zabezpieczyć zwrot o czasie.

       9. Dodatkowe klauzule w umowie najmu lokalu mieszkalnego.

      10. Eksmisja lokatorów.

     11. Rozwiązywanie problemów, zanim trafią do sądu- najczęstsze kłopoty z najemcami, jak się zabezpieczyć zawczasu.

     12. Jak właściwie zainwestować – najbardziej pożądane cechy lokali na wynajem długoterminowy.

W czasie warsztatów będzie czas na dyskusję oraz zadawanie pytań.

Wykładowca:

Radca prawny Ewa Klos-Rychter- radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

Regulamin szkoleń:  https://szkolenianieruchomosci.pl/regulamin-szkolen/