Umowy przedwstępne - warsztaty. W cenie trzy wzory umów przedwstępnych.

Zapraszamy na wakacyjną edycję prestiżowych warsztatów ze specjalistką z zakresu prawa nieruchomości i praktykiem – radcą prawnym Ewą Klos-Rychter.

Wyjątkowo przygotowujemy je w wersji on-line, dla wszystkich tych, którym do Wrocławia, gdzie standardowo się obywają, jest nie po drodze.

Promocja Early birds – cena 998zł – przy zapisach do 29.07.2024 r

Termin: 20.08.2024 r., godz. 9:00-16:15.
Miejsce: online
Czas szkolenia: 7 godzin zegarowych (w tym trzy przerwy po 15 min.). Ostatnie 15 minut szkolenia przeznaczone jest na swobodna dyskusję z uczestnikami i odpowiedzi na szczegółowe pytania.
Cena: 998 zł – promocja Early birds przy zapisach do 29.07.2024 r., 1.100 zł – cena regularna przy zapisach od 30.07.2024 r.
Cena zawiera: udział w warsztatach on-line, elektroniczny certyfikat, trzy wzory umów przedwstępnych lokalu mieszkalnego, gruntu i domu.
Opiekun szkolenia: Anna Libner, tel. 668 831 406, e-mail: szkolenia@eklos.pl

Umowa przedwstępna krok po kroku.

Na warsztatach dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z maksymalnym zabezpieczeniem interesów strony sprzedającej i kupującej.

W ramach warsztatów otrzymasz trzy wzory umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, gruntu i domu, wraz ze wskazówkami, jak je wypełniać, do natychmiastowego wykorzystania.

Poznasz ciekawe przypadki, cazusy, orzeczenia sądów.

Przy tych konkretnych warsztatach ilość miejsc jest ograniczona-pracujemy w małych, kameralnych grupach, nawet on-line.

Poziom: średniozaawansowany i zaawansowany.

Dla kogo?
Jest to idealne szkolenie dla inwestorów, właścicieli mieszkań, pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zalety szkolenia:
– prowadząca jest doświadczonym prawnikiem i negocjatorem umów sprzedaży,
– mała grupa zapewni możliwość dyskusji i odpowiedzi na nurtujące problemy,
– szkolenie ma aspekt praktyczny, bez zbędnej teorii,
– cel – przygotowanie uczestników do samodzielnego podpisywania umów przedwstępnych oraz dostosowywania ich do potrzeb stron umowy.

Warsztaty pozwalają na praktyczne omówienie prawnych aspektów sprzedaży każdego rodzaju nieruchomości oraz rzeczywistych problemów związanych z zapisami w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości .
Omówione zostaną typowe i nietypowe sytuacje prawne, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy przedwstępnej.
Szkolenie pomoże w uporządkowaniu wiedzy i rozwiązaniu wielu problemów oraz kwestii, z jakimi najczęściej borykają się osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości.
Każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie oraz zainicjować dyskusję.

Program warsztatów:
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości:
a) przedmiot umowy przedwstępnej– co tak naprawdę podlega sprzedaży – sposób opisania każdego z rodzajów nieruchomości,
b) forma umowy przedwstępnej – dla kogo korzystna jest forma aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej,
c) wzajemne zobowiązania stron:
– cena i sposób zapłaty,
– termin zawarcia umowy przyrzeczonej
– termin wydania nieruchomości.
– wydanie nieruchomości przed jej sprzedażą- omówienie zagrożeń.
d) dodatkowe postanowienia umowne:
– zadatek – wysokość oraz sposób płatności zadatku, dochodzenie roszczeń z tytułu zadatku, modyfikacja postanowień dotyczących zadatku,
– kary umowne w umowie przedwstępnej.
e) modyfikacje umowy przedwstępnej z uwzględnieniem procedury kredytowej.
f) nieruchomość obciążona –zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.
g) dodatkowe zabezpieczenie interesów strony sprzedającej.
h) dodatkowe zabezpieczenie interesów strony kupującej.
i) odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, a jej niewykonanie.
Pozostałe aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży – tu omówione zostaną problemy, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia, będzie czas na dyskusję i zadawanie pytań.
Umowa sprzedaży nieruchomości:
a) relacja umowy sprzedaży nieruchomości do postanowień umowy przedwstępnej,
b) zabezpieczenie zapłaty ceny,
c) procedura kredytowa- jak czytać umowę kredytową?,
d) zabezpieczenie wydania nieruchomości,
e) zapisy dotyczące stanu nieruchomości, dodatkowego wyposażenia.
f) wydanie nieruchomości- omówienie problematyki podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych.

Wykładowca:
Radca prawny Ewa Klos-Rychter- radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

Regulamin szkoleń:  https://szkolenianieruchomosci.pl/regulamin-szkolen/