Warsztaty z umów pośrednictwa

Zapraszam na prestiżowe warsztaty z umów pośrednictwa z aktywną zawodowo radczynią prawną oraz czynną pośredniczką w obrocie nieruchomościami, specjalistką z zakresu prawa nieruchomości–Ewą Klos-Rychter.

Jak prawidłowo napisać umowę pośrednictwa? Jak sprawić, by była ona prosta i czytelna dla klienta? Które postanowienia są kluczowe, a które zbędne? 
Jak nie zasypać klienta załącznikami i jednocześnie wypełnić liczne ustawowe obowiązki w tym zakresie?
Radca prawny Ewa Klos-Rychter na co dzień wspiera pośredników w zakresie doradztwa prawnego, reprezentuje ich interesy przed sądami i doskonale rozumie ich bolączki, albowiem sama posiada licencję pośrednika, szkoli pośredników i nadzoruje ich pracę w swojej firmie.

Przy tych konkretnych warsztatach ilość miejsc jest ograniczona-pracujemy w małych, kameralnych grupach.

Cena: 1200 zł brutto
Czas warsztatów: 7 godzin zegarowych (w tym trzy przerwy dwie po 15 min., jedna obiadowa- do 30 min.), godz. 9:00-16:00
Termin: 28.11.2023 r.
Miejsce: Wrocław (szkolenie stacjonarne).
Podczas szkolenia zapewniamy catering, w tym m.in. kawę, herbatę oraz ciepły posiłek.
Opiekun szkolenia: Aleksandra Matolicz, tel. 668 809 728.

Dla kogo?
Szkolenie dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami- zarówno poczatkującym, jak i doświadczonym, którzy chcą zweryfikować swoje umowy pośrednictwa pod katem prawidłowości i skuteczności zapisów oraz klauzul abuzywnych.

Umowy pośrednictwa to podstawowy element pracy pośrednika – to one kształtują prawa i obowiązki stron oraz zabezpieczają ich interesy. 

Program szkolenia:

 1. Prawne podstawy umowy pośrednictwa- krótkie przypomnienie.
 2. Struktura umowy pośrednictwa-jak stworzyć umowę pośrednictwa w sposób jasny i czytelny dla klienta.
 3. Strony umowy- umowy podpisywane z osobami fizycznymi, w tym z małżonkami, współwłaścicielami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami, pełnomocnikami.
 4. Zakres czynności pośrednika- odmienności w zależności od rodzaju umowy (pośrednictwa w kupnie, sprzedaży, wynajmie, najmie).
 5. Wynagrodzenie pośrednika- jak skutecznie zabezpieczyć jego zapłatę.
 6. Kary umowne i obowiązki odszkodowawcze w umowie pośrednictwa.
 7. Czas zawarcia umowy.
 8. Największa „zmora” pośredników- nieuczciwy klient. Jak zabezpieczyć się w umowie pośrednictwa przed próbami „obejścia” pośredników.
 9. Wyłączność- jak ją zapisać, jak egzekwować.
 10. Odmienności w poszczególnych rodzajach umów.
 11. Zapisy dodatkowe w umowie pośrednictwa.
 12. Niedozwolone klauzule umowne.
 13. Obowiązkowe załączniki do umowy- uwzględniające ochronę danych osobowych (RODO), obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), prawo odstąpienia od umowy.
 14. Inne załączniki – karty nieruchomości, pokwitowania adresów.
 15. Najczęstsze problemy praktyczne – czyli stosowanie umów pośrednictwa na co dzień.
 16. Co jeśli trzeba będzie pójść do sądu- wszystko, co możesz zrobić, aby zabezpieczyć dowody.

 W czasie szkolenia będzie czas na dyskusję oraz zadawanie pytań.

Wykładowca:
Radca prawny Ewa Klos-Rychter- radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

Regulamin szkoleń:  https://szkolenianieruchomosci.pl/regulamin-szkolen/